Hình thức thuê

Chúng tôi có các hình thức cho thuê như sau :

  • Thuê Xe Tự Lái
  • Thuê Xe Có Tài Xế
  • Thuê Xe Hoa (Xe Cưới)
  • Thuê Xe Tháng